Blog Image

Bekkenbodemproblemen & chronic pelvic pain

Over ons - About us

Artikels en weetjes over bekkenbodemproblemen & chronische pelvische pijn.

Onze patiëntenvereniging aan het woord op het Nationaal Congres Nationaal congres van de Koninklijke Belgische vereniging voor Gynaecologie en Verloskunde – 7 oktober 2017

2017 Posted on Sun, November 12, 2017 17:48:32

Op 7 oktober 2017
hadden we de eer en het genoegen om onze vzw voor te stellen op het Nationeel
congres van de Koninklijke Belgische vereniging voor gynaecologie en
verloskunde in Terhulpen (Brussel).
Zowel voor de beroepsvereniging als voor onze vzw een mijlpaal, want voor het
eerst kreeg een patiëntenvereniging het woord en kregen we een forum om het
perspectief van patiënten toe te lichten. Het werd een heel leerrijke dag met
veel nuttige contacten en vooral ook heel wat fijne reacties.
We zijn dan ook
zeer blij met deze realisatie en de goede samenwerking met de VVOG.

Een stukje van onze presentatie ‘complications after surgery: a patients perspective’
https://youtu.be/INUHZg6ovcMVerslag symposium 15 jaar patiëntenrechten (6 oktober 2017)

2017 Posted on Sun, November 12, 2017 17:31:48

vrijdag 06-10-2017

Symposium 15 jaar patiëntenrechten: tijd voor
(r)evolutie.

Provinciehuis Vlaams Brabant

Provincieplein 1 Leuven.

Vertegenwoordigers vzw Bekkenbodemproblemen.be: Ludwina
Aarts, Dany Maes, Dora De Wilde

Om 13.00 werden we onthaald met een kopje koffie-thee of
iets fris.

Om 13.30 startte het symposium met een verwelkomingswoord
door de directeur van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP): Ilse Weeghmans

De getuigenis en
ervaring van Elke over haar rechten als patiënt: (lees haar verhaal via link)
http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/boekjegetuigenissen_finaal2.pdf

Leerde ons dat dialoog belangrijk is voor je herstel.

Zo ondervond ze dat er een foute en verkeerde diagnose op de verslagen in “haar
moeizaam opgevraagde dossier” stonden.
Dit werd in een later stadium gecorrigeerd en verontschuldigingen werden
aangeboden, maar de emotionele schade is daardoor niet gecompenseerd.

Ze heeft gelukkig een ombudsdienst gevonden waar ze haar
ware verhaal kon doen

Wat Elke opmerkt:

·
Dat het statuut van ombudsdienst verbonden aan
een ziekenhuis of instelling (voor haar) twijfelachtig is.

·
Dat er dringend een gelijkwaardige behandeling
moet zijn tussen de actoren: zorginstelling –arts –psychiaters
-zorgverstrekkers en de patiënt zelf!

Minister Jo
Vandeurzen: Organisatie van het klachtrecht binnen de eerstelijns
gezondheidszorg

De Charter voor de patiëntenrechten is opgesteld door prof
medisch recht: Herman Nijs
De gezondheidszorg is versnipperd tussen Vlaamse en federale overheden en
bevoegdheden waarbij
de ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg trachten een kwaliteitsbeleid na
te streven.
Maar waar ook de patiënt de weg kwijtraakt om de juiste instantie te vinden.(zo
blijkt ook uit het verder verloop van de dag)
De nadruk in het pleidooi viel op de woorden: samenwerking – klachten beheren-
samen…

Susanne Op de
Beeck: Aanbevelingen wet patiëntenrechten.
In 2002 is de wet ontstaan.
Aanbevelingen werden gemaakt door middel van vragenlijsten en afname van enquêtes,
denkdagen werden georganiseerd, knelpunten werden aangehaald door de patiënt en
verenigingen.

Er is nog steeds weinig kennis over deze wet en slechts 1 op
5 weet van het bestaan af.
1 op 10 pt. is lid van patiëntenvereniging.

De bekendmaking van de wet is een rol voor alle
stakeholders. Waarbij anno 2017 vooral aandacht wordt besteed aan samenwerken
en informeren.

Enkele cijfers in beeld (na meerkeuzevragen en daarop
volgende stemronde door alle aanwezigen)

Een overduidelijke meerderheid van stemmen waren het eens
met volgende stellingen:

·
Alle zorgverleners moeten de patiëntenrechten
naleven

·
Welzijnswerkers moeten de patiëntenrechten
naleven

·
Pt. denkt niet in bevoegdheden en de stelling
dat: Vlaamse en federale overheid moeten samenwerkingsakkoorden afsluiten zodat
patiënten en clienten dezelfde rechten hebben

·
Recht op voorafgaande zorgplanning moet in de
wet opgenomen worden

·
Elke pt. heeft recht op tijd en een luisterend
oor van een zorgverlener om stil te staan bij zijn levensdoelen

·
Het recht op inzage in je dossier moet
afdwingbaar worden gemaakt

·
Een pt. moet thuis de verschillende
behandeloptie’s (met voor- en nadelen) kunnen nalezen, zodat de pt. een
weloverwogen keuze kan maken

·
Pt. moeten op voorhand geïnformeerd worden over
de basistarieven van elke zorgverlener

·
Positieve en negatieve ervaringen van pt. moeten
ingebed worden in een kwaliteitsbeleid (en zo leiden tot kwaliteitsverbetering)

·
Het klachtrecht moet regionaal georganiseerd
worden en met 1 toegangspoort

·
Als bemiddeling en/ of behandeling door andere
instanties faalt, moet er een volgende stap komen

Debat Klachtrecht met verschillende actoren uit de
gezondheidszorg

Het debat werd gemodereerd door Guy Tegenbos.
Het werd een mooi debat waarbij een brede waaier aan items aan bod kwam.
Door de enorme evolutie en technologie (denk maar aan elektronisch
patiëntendossier…) en het veranderende zorglandschap is er nood aan het
aanpassen van de wet patiëntenrechten.
Als pat. klachten hebben moet dit niet steeds gezien worden als aanklacht maar
kan dit bijdragen aan de kwaliteit van de zorg. Evaluatie van de klacht kan
leiden tot een betere zorg…

Peter Degadt (gedelegeerd bestuurder zorgnet-ICURO

Hilde Deneyer (voorzitter overleg zelfstandige
zorgverstrekkers binnen de federale Vrije beroepen, algemeen directeur Vlaams
Apothekers Netwerk)

Pedro Facon (directeur Generaal Gezondheidszorg bij FOD
Volksgezondheid

Benoit Morres (adviseur patiëntenmateries, kabinet Maggie De
Block)

Caroline Verlinde (Adjunct kabinetschef Zorg, Jo Vandeurzen)

Roel Van Giel (voorzitter Domus Medica)

Een uitgebreid verslag zal in de volgende nieuwsbrief van
het Vlaams Patiëntenplatform te lezen zijn.

Wat wij zeker
onthouden hebben is dat Peter Degadt volgende opmerking maakte:

Verzekeringsmaatschappijen zijn een grote problematiek in
het verwerkingsproces voor de patiënt als er medische schade is. De arts mag geen sorry zeggen, het is
zo opgedragen door de verzekeringsmaatschappij! Dit zorgt nog voor een heftig
debat heeft Peter Degadt verzekert!
Wij hebben ons kandidaat gesteld om hieraan deel te nemen.

Meer op volgende link: http://vlaamspatientenplatform.be/persberichten/persbericht-vpp-15-jaar-patientenrechten-tijd-voor-revolutie20 januari 2018 – Bekkenbodemdag in Nederland!

2017 Posted on Sun, November 12, 2017 17:14:02

Ook onze noorderburen in Nederland zitten
niet stil als het aankomt op het vlak van bekkenbodemproblemen en netwerken met
beroepsverenigingen, professionals, patiëntenverenigingen enzovoort.
Zoals in het verleden biedt de organisatie Bekkenbodem4all een zeer interessante
mix van sprekers en standhouders, zeker de moeite waard om een bezoek te
brengen dus!

Leden van onze vzw Bekkenbodemproblemen.be krijgen ook de reductieprijs als ze zich voor 6
december inschrijven! Voor 6 december de prijs van 13,5 € ipv 16€ met
vermelding “lid vzw BBP” Inschrijven kan via volgende link: https://bekkenbodem4all.nl/bekkenbodemdag-2018/aanmelden/

Meer informatie over het programma, kan je
hieronder terugvinden!
https://bekkenbodem4all.nl/bekkenbodemdag-2018/
https://bekkenbodem4all.nl/bekkenbodemdag-2018/over-organisatoren/
https://bekkenbodem4all.nl/bekkenbodemdag-2018/programma/Vergadering VVUVZ 17 oktober 2017

2017 Posted on Sun, November 12, 2017 16:59:45

Op 17 oktober 2017 waren we te gast op de vergadering van de VVUVZ (Vlaamse Vereniging voor Urologische Verpleegkundigen en aanverwante Zorgverleners)
Zoals gewoonlijk een zeer interessante agenda, waar we jullie graag mee laten kennismaken.

Partners ontmoeten die hetzelfde doel
voor ogen hebben en die samenwerken aan een betere en kwalitatieve
gezondheidszorg, dat is het doel van deze vergadering. Ditmaal rond de problemen die kunnen ontstaan in en rond de
bekkenbodem.

Zo willen we u nog eens kennis laten maken met de vereniging van
vrijwilligers voor mannen die in hun leven geconfronteerd worden met
prostaatkanker en voor hun partners. Momenteel actief in West-Vlaanderen. http://think-blue-vlaanderen1.webnode.nl/

Kirsten Antonsen Projectleider Inco/Web (thuiszorgwinkels) brengt ons op de hoogte van de
online mogelijkheden op hun website : https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/detail/discrete-zekerheid/incontinentie-bij-vrouwen
Zo vertelde Kirsten ons het volgende: De nieuwe website biedt een aantal
interessante tools voor de leden van jullie vereniging. Zo vindt men op diverse
plaatsen een link naar onze advieswijzer waarbij mensen in maximum 6 vragen bij
een selectie van producten uitkomen die het best passen bij hun
problematiek. Met 1 druk op de knop kunnen zij van deze producten ook
stalen bestellen die gratis thuis geleverd worden. Zeker voor mensen die het moeilijk
hebben om over hun probleem te praten, is dit een makkelijke stap omdat alles
anoniem verloopt en in een discrete verpakking geleverd wordt. Ook voor
de mensen die twijfelen of zij wel het juiste product gebruiken, is dit een
zeer handig hulpmiddel.

Wij hebben over de 60 winkels verspreid
ook een team van 22 incospecialisten waarbij mensen op afspraak te rade kunnen
gaan. Een gesprek vindt dan plaats in een afgesloten en discrete
ruimte. Deze afspraken kunnen ook ingepland worden via de website.
Vb. Men kiest de winkel waar men een afspraak wil en vervolgens selecteer je
“specialist incontinentiezorg”.

We hebben ook steeds een luisterend oor
naar suggesties om onze website nog te verbeteren en beter te laten aansluiten
op de wensen van patiënten. Aarzel dus zeker niet om ons tips door te
geven. Of indien u zeer specifieke producten zoekt,
zijn wij steeds bereid om mee te helpen zoeken.
Een
eerste stap in een mooie samenwerking tussen onze organisaties.

Het was weer een zeer boeiende avond, met nuttige contacten! Bedankt aan de VVUVZ en Think Blue!Praten over seksuele problemen met een arts – het taboe doorbroken

2017 Posted on Sun, November 12, 2017 16:48:51

Bekkenbodemproblemen zorgen voor sommige patiënten ook voor seksuele problemen. Deze problemen aankaarten bij je arts, is nog een stap moeilijker. We vroeger aan Dr. Jasper Verguts, welke raad hij patiënten graag meegeeft.

Prolaps kan gepaard gaan met seksuele problemen zoals
moeilijke penetratie of pijn bij betrekkingen. Ook na een operatie voor prolaps
kunnen seksuele problemen de kop opsteken. Seksuele problemen zijn vaak een
deel van de algemene problematiek naast o.a. zwaartegevoel, incontinentie of
stoelgangsproblemen. Het bespreekbaar maken van deze problemen is dus van groot
belang om de ernst van de zakking in kaart te brengen.

Seksualiteit is een evident gegeven bij mensen, maar het
vinden van de juiste woorden is soms een euvel dat dit moeilijk bespreekbaar
maakt. Het aanreiken van enkele neutrale termen kan de discussie soms
opentrekken. Woorden en zinnen die ik vaak gebruik zijn: “betrekkingen”, “pijn
in de diepte”, “pijn aan de buitenkant” of “pijn afhankelijk van de houding”.
Het gebruik van vulgariserende taal kan het gesprek soms duidelijker maken als
dit nodig zou zijn. Belangrijkste aspect in het verhaal is uiteraard de
vertrouwensband met uw arts. Artsen zijn opgeleid om de verschillende problemen
van aandoeningen te bekijken en zouden dus vertrouwd moeten zijn met seksuele
problemen die prolaps met zich mee kan brengen. U mag dit steeds altijd zelf
ter sprake brengen, maar indien er geen problemen zijn kunt u dit ook gewoon
spontaan vermelden: “bij betrekkingen zijn er geen problemen”.