Ook onze noorderburen in Nederland zitten
niet stil als het aankomt op het vlak van bekkenbodemproblemen en netwerken met
beroepsverenigingen, professionals, patiëntenverenigingen enzovoort.
Zoals in het verleden biedt de organisatie Bekkenbodem4all een zeer interessante
mix van sprekers en standhouders, zeker de moeite waard om een bezoek te
brengen dus!

Leden van onze vzw Bekkenbodemproblemen.be krijgen ook de reductieprijs als ze zich voor 6
december inschrijven! Voor 6 december de prijs van 13,5 € ipv 16€ met
vermelding “lid vzw BBP” Inschrijven kan via volgende link: https://bekkenbodem4all.nl/bekkenbodemdag-2018/aanmelden/

Meer informatie over het programma, kan je
hieronder terugvinden!
https://bekkenbodem4all.nl/bekkenbodemdag-2018/
https://bekkenbodem4all.nl/bekkenbodemdag-2018/over-organisatoren/
https://bekkenbodem4all.nl/bekkenbodemdag-2018/programma/