Op 7 oktober 2017
hadden we de eer en het genoegen om onze vzw voor te stellen op het Nationeel
congres van de Koninklijke Belgische vereniging voor gynaecologie en
verloskunde in Terhulpen (Brussel).
Zowel voor de beroepsvereniging als voor onze vzw een mijlpaal, want voor het
eerst kreeg een patiëntenvereniging het woord en kregen we een forum om het
perspectief van patiënten toe te lichten. Het werd een heel leerrijke dag met
veel nuttige contacten en vooral ook heel wat fijne reacties.
We zijn dan ook
zeer blij met deze realisatie en de goede samenwerking met de VVOG.

Een stukje van onze presentatie ‘complications after surgery: a patients perspective’
https://youtu.be/INUHZg6ovcM