Privacyverklaring Bekkenbodemproblemen.be vzw

U kunt hier aangeven of onze vzw uw gegevens wel of niet mag bewaren. Indien u ervoor kiest om niet bewaart te worden, zal u niet langer onze nieuwsbrief ontvangen of andere communicatie. Wel kan u ons blijven volgen via Facebook, Twitter of onze website.

Onze vzw respecteert de privacywetgeving ter zake.Wat houdt dat in?

Hoe verzamelt onze vzw persoonlijke
gegevens?

VZW bekkenbodemproblemen.be verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf
aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen
of door ons aangevraagde dienst.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt onze vzw?
VZW bekkenbodemproblemen.be verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig
zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst.

Wanneer en waarom verwerkt onze vzw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:

indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;

of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst
te leveren (bv. uw e-mailadres om een enquête toe te sturen na deelname aan 1 van onze activiteiten);

of, indien het van publiek of legitiem belang is (bv.
bekendmaking op onze website van organisaties).

Hoe behandelt onze vzw persoonlijke
gegevens?

Gegevens van patiënten (bv. naam)
worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt

Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u
gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven
in de paragaaf hierboven):

Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere
nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te
bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven

We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële
doeleinden

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke
gegevens?

Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens?

U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact op
via info@bekkenbodemproblemen.be

U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die onze vzw over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens
laten verbeteren of verwijderen.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief
behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie.