de Avond van de Zorg, woensdag 20 maart in WZC De Refuge in Gent

·
Plenaire
toelichting van de resultaten van de brede publieksbevraging zie meer op zorg
aan zet:

https://www.zorgaanzet.net/

·
Twee rondes
tafelgesprekken onder begeleiding. (tientallen tafels 150 deelnemers/10personen
per tafel)

We waren met een tiental personen uit
verschillende disciplines om te debateren rond één (van de 8#) gekozen
onderwerpen.

Wij hebben het thema (8 ) gekozen: de
noodzaak van shared dicision making!

Dit was het thema waarbij ook onze groep
van patiënten heel veel mee te maken heeft, en was dan ook het meest relevante
voor onze vereniging.

Onze 10 ronde tafelgenodigden hebben
besloten dat:

·
het een
niet te onderschatten thema is, en dat het eigenlijk van het grootste belang is
voor de patiënt dat hij voor een behandeling van voldoende informatie wordt
voorzien

·
dat dit
eventueel in meer dan 1 consultatie moet gebeuren zodat de voor en nadelen van
behandeling weloverwogen kunnen worden

·
de nadruk
ligt nog teveel op de hiërarchie van de zorgaanbieder, en gespreken moeten meer
op gelijk niveau gebeuren, in mensentaal…goed verstaanbaar voor patiënt en
zorgen dat deze goed begrijpt wat er gezegd is.

·
De keuze
van de zorgvrager is primair

Mensen
gezond houden dit door naar de noden van de zorgvrager te luisteren.

Zijn
context ( wat wil de patiënt nog kunnen…), keuze en zijn welbevinden en
eigenwaarde behouden!

De
behoeften van de zorgvrager moet de uitgangsvraag zijn!

Niet
wat het beste uitkomt voor de zorggever!

Kort
besluit:

1.shared
dicision making

2.Holistisch

3.gezondheid
en welbevinden

Alle
resultaten-besluiten gaan opgenomen in een uitgebreide tekst, het resultaat zal
later meegedeeld worden.

Met
vriendelijke groeten

Vrijwilligers
vzw bekkenbodemproblemen.be

Info:

Zorg aan Zet is een breed
maatschappelijk debat over de zorg van morgen. De campagne wil zoveel mogelijk
ideeën en meningen verzamelen: van zorgorganisaties, zorgverleners, patiënten
en gebruikers, van de man in de straat. Wat vinden burgers belangrijk? Waar
knelt het schoentje? Wat willen we in de toekomst en hoeveel hebben we daarvoor
over? Zorg aan Zet wil de discussie over de zorg aanvuren. Zodat het thema zorg
hoog op de politieke agenda komt in aanloop naar de Vlaamse en federale
verkiezingen. Want zorg, dat beroert iedereen.

·
Hoe zorgen we ervoor
dat we ziekte en kwetsbaarheid als een normaal deel van het leven gaan
beschouwen?

·
Hoe zullen we onze
zorg blijven betalen?

·
Hoe kunnen mensen de
juiste zorg krijgen?

·
Hoe kunnen we alle
zorg die mensen nodig hebben goed op elkaar afstemmen?

·
Hoe zorgen we dat er
voldoende zorgpersoneel is? En hoe kunnen we maken dat zij voldoende tijd
hebben voor warme, kwaliteitsvolle zorg?

·
Hoe ga je van een
systeem dat mensen geneest en behandelt naar een systeem dat mensen gezond
houdt?