Failed Pelvic Surgery SyndromeFailed Pelvic Surgery Syndrome is een term die het geheel van symptomen beschrijft die kunnen voorkomen na een chirurgische ingreep in de pelvische regio. Dit op korte, middellange of lange termijn, veelal na het implanteren van lichaamsvreemd materiaal zoals onder andere polypropylene mesh.
De symptomen komen voor na chirurgische ingrepen voor het verhelpen van stress-incontinentie (plaatsing van vaginale slings, TVTO, TVT, male slings, …), verzakkingen / prolaps (plaatsing bekkenbodemmatjes) en liesbreukoperaties.

De meest voorkomende symptomen zijn:
– prevalentie van overmatig littekenweefsel of fibrotisch weefsel na de herstelperiode  
  van de ingreep
– accute zenuwpijn in de bekkenregio
– chronische zenuwpijn in de bekkenregio (pijn die meer dan 6 maanden aanwezig
   blijft)
– uitstralende pijn naar de spieren van de bil(len) (uni- of bilateraal), staartbeen,
  liezen, perineale zone, de binnenkand en achterkant van de bovenbenen,…
– verstoring in de gevoelservaring van de zenuwen in de bekkenregio
– inflammatoire (ontstekings) reacties in het bekken en de organen in het bekken
– blaasinfecties
– erosie (wanneer het implantaat begint te schuren en rafelen en zo doorheen
  lichaamsweefsel slijt (bijvoorbeeld de vaginale wand, urethra/plasbuis, darmen,…)
– niet kunnen plassen na de plaatsing van het implantaat
– pijnlijke betrekkingen en seksuele problemen
– vaginaal bloedverlies
– overgevoelighheid van de spieren in de klein bekkenregio, spierpijn in de bekkenbodem en overmatige spanning in de bekkenbodem
– ontastingsproblemen
– voorkomen van auto-immuunreacties of auto-immuunproblemen
– pijn en problemen ter hoogte van het SI-gewricht
– Piriformis-syndroom

The failed pelvic surgery syndrome (FPSS) is an amount of symptomes wich can occure after surgery in the pelvic area in the short, middle or long term, mostly when an implant of foreign material is used (such as polyproylene mesh). These symptomes occure mostly after surgeries for stress-incontinence (placement of sling: TVTO or TVT), surgeries for prolaps, surgeries for reparing groin ruptures.


The most common symptomes are :

– prevalence of excessive scar tissue and/or  fibrotic tissue after the healing period of the surgery

– acute nerve pain in the pelvic region

– chronic nerve pain in the pelvic region

– radiating pain to the musscles of buttocks (uni- or bilateral), tailbone, groin, perineal area, backside of the legs,…

– sensory disturbance in the pelvic region

– inflammatory reactions in the pelvis and the organs in the pelvis

– blather infections

– erosion (when the foreign material of the implant is raveling out and crossing healthy body tissue ( for example the vaginal wall, urethra, bowles,…)

– not being able to urinate after the placement of a sling

– painfull intercourse and sexual problems

– vaginal bleading

– muscle hypersensitivity in the pelvic floor, muscle pain and excessive tension in the pelvic floor

– defecation problems

– prevalence of auto-immune reactions or problems

– piriformis syndrome

– SI problems