Blog Image

Bekkenbodemproblemen & chronic pelvic pain

Over ons - About us

Artikels en weetjes over bekkenbodemproblemen & chronische pelvische pijn.

Failed Pelvic Surgery Syndrome

2020 Posted on Wed, June 03, 2020 21:38:24

Failed Pelvic Surgery SyndromeFailed Pelvic Surgery Syndrome is een term die het geheel van symptomen beschrijft die kunnen voorkomen na een chirurgische ingreep in de pelvische regio. Dit op korte, middellange of lange termijn, veelal na het implanteren van lichaamsvreemd materiaal zoals onder andere polypropylene mesh.
De symptomen komen voor na chirurgische ingrepen voor het verhelpen van stress-incontinentie (plaatsing van vaginale slings, TVTO, TVT, male slings, …), verzakkingen / prolaps (plaatsing bekkenbodemmatjes) en liesbreukoperaties.

De meest voorkomende symptomen zijn:
– prevalentie van overmatig littekenweefsel of fibrotisch weefsel na de herstelperiode  
  van de ingreep
– accute zenuwpijn in de bekkenregio
– chronische zenuwpijn in de bekkenregio (pijn die meer dan 6 maanden aanwezig
   blijft)
– uitstralende pijn naar de spieren van de bil(len) (uni- of bilateraal), staartbeen,
  liezen, perineale zone, de binnenkand en achterkant van de bovenbenen,…
– verstoring in de gevoelservaring van de zenuwen in de bekkenregio
– inflammatoire (ontstekings) reacties in het bekken en de organen in het bekken
– blaasinfecties
– erosie (wanneer het implantaat begint te schuren en rafelen en zo doorheen
  lichaamsweefsel slijt (bijvoorbeeld de vaginale wand, urethra/plasbuis, darmen,…)
– niet kunnen plassen na de plaatsing van het implantaat
– pijnlijke betrekkingen en seksuele problemen
– vaginaal bloedverlies
– overgevoelighheid van de spieren in de klein bekkenregio, spierpijn in de bekkenbodem en overmatige spanning in de bekkenbodem
– ontastingsproblemen
– voorkomen van auto-immuunreacties of auto-immuunproblemen
– pijn en problemen ter hoogte van het SI-gewricht
– Piriformis-syndroom

The failed pelvic surgery syndrome (FPSS) is an amount of symptomes wich can occure after surgery in the pelvic area in the short, middle or long term, mostly when an implant of foreign material is used (such as polyproylene mesh). These symptomes occure mostly after surgeries for stress-incontinence (placement of sling: TVTO or TVT), surgeries for prolaps, surgeries for reparing groin ruptures.


The most common symptomes are :

– prevalence of excessive scar tissue and/or  fibrotic tissue after the healing period of the surgery

– acute nerve pain in the pelvic region

– chronic nerve pain in the pelvic region

– radiating pain to the musscles of buttocks (uni- or bilateral), tailbone, groin, perineal area, backside of the legs,…

– sensory disturbance in the pelvic region

– inflammatory reactions in the pelvis and the organs in the pelvis

– blather infections

– erosion (when the foreign material of the implant is raveling out and crossing healthy body tissue ( for example the vaginal wall, urethra, bowles,…)

– not being able to urinate after the placement of a sling

– painfull intercourse and sexual problems

– vaginal bleading

– muscle hypersensitivity in the pelvic floor, muscle pain and excessive tension in the pelvic floor

– defecation problems

– prevalence of auto-immune reactions or problems

– piriformis syndrome

– SI problemsAvond van de zorg – verslag

2019 Posted on Sun, April 07, 2019 18:24:02

de Avond van de Zorg, woensdag 20 maart in WZC De Refuge in Gent

·
Plenaire
toelichting van de resultaten van de brede publieksbevraging zie meer op zorg
aan zet:

https://www.zorgaanzet.net/

·
Twee rondes
tafelgesprekken onder begeleiding. (tientallen tafels 150 deelnemers/10personen
per tafel)

We waren met een tiental personen uit
verschillende disciplines om te debateren rond één (van de 8#) gekozen
onderwerpen.

Wij hebben het thema (8 ) gekozen: de
noodzaak van shared dicision making!

Dit was het thema waarbij ook onze groep
van patiënten heel veel mee te maken heeft, en was dan ook het meest relevante
voor onze vereniging.

Onze 10 ronde tafelgenodigden hebben
besloten dat:

·
het een
niet te onderschatten thema is, en dat het eigenlijk van het grootste belang is
voor de patiënt dat hij voor een behandeling van voldoende informatie wordt
voorzien

·
dat dit
eventueel in meer dan 1 consultatie moet gebeuren zodat de voor en nadelen van
behandeling weloverwogen kunnen worden

·
de nadruk
ligt nog teveel op de hiërarchie van de zorgaanbieder, en gespreken moeten meer
op gelijk niveau gebeuren, in mensentaal…goed verstaanbaar voor patiënt en
zorgen dat deze goed begrijpt wat er gezegd is.

·
De keuze
van de zorgvrager is primair

Mensen
gezond houden dit door naar de noden van de zorgvrager te luisteren.

Zijn
context ( wat wil de patiënt nog kunnen…), keuze en zijn welbevinden en
eigenwaarde behouden!

De
behoeften van de zorgvrager moet de uitgangsvraag zijn!

Niet
wat het beste uitkomt voor de zorggever!

Kort
besluit:

1.shared
dicision making

2.Holistisch

3.gezondheid
en welbevinden

Alle
resultaten-besluiten gaan opgenomen in een uitgebreide tekst, het resultaat zal
later meegedeeld worden.

Met
vriendelijke groeten

Vrijwilligers
vzw bekkenbodemproblemen.be

Info:

Zorg aan Zet is een breed
maatschappelijk debat over de zorg van morgen. De campagne wil zoveel mogelijk
ideeën en meningen verzamelen: van zorgorganisaties, zorgverleners, patiënten
en gebruikers, van de man in de straat. Wat vinden burgers belangrijk? Waar
knelt het schoentje? Wat willen we in de toekomst en hoeveel hebben we daarvoor
over? Zorg aan Zet wil de discussie over de zorg aanvuren. Zodat het thema zorg
hoog op de politieke agenda komt in aanloop naar de Vlaamse en federale
verkiezingen. Want zorg, dat beroert iedereen.

·
Hoe zorgen we ervoor
dat we ziekte en kwetsbaarheid als een normaal deel van het leven gaan
beschouwen?

·
Hoe zullen we onze
zorg blijven betalen?

·
Hoe kunnen mensen de
juiste zorg krijgen?

·
Hoe kunnen we alle
zorg die mensen nodig hebben goed op elkaar afstemmen?

·
Hoe zorgen we dat er
voldoende zorgpersoneel is? En hoe kunnen we maken dat zij voldoende tijd
hebben voor warme, kwaliteitsvolle zorg?

·
Hoe ga je van een
systeem dat mensen geneest en behandelt naar een systeem dat mensen gezond
houdt?Perifit – bekkenbodemtrainer

2019 Posted on Tue, January 01, 2019 17:54:26

Een patiënt getuigt over haar ervaring met de perifit bekkenbodemtrainer

Wat
mij vooral aanspreekt bij de Perifit is het gebruiksgemak. Iedere moeder met
een klein kindje begrijpt dat je niet veel tijd meer hebt om uw huishouden
gedaan te krijgen, laat staan om elke week naar de kinesitherapeut te gaan om
daar met een beetje geluk te kunnen trainen zonder dat uw (b)engeltje begint te
wenen. Ik gebruikte de Perifit een paar keer in de week als mijn zoon eindelijk
eens een half uurtje sliep. De korte oefeningen maakten het gemakkelijk om te
oefenen ook als dat half uurtje maar 5 minuutjes blijken te zijn.

De
visuele feedback die je krijgt tijdens het oefenen zorgden er bij mij voor dat
ik met de neus op de feiten werd gedrukt. Als ik mijn beenspieren wil trainen,
dan zie je bijvoorbeeld uw knie strekken en plooien, het trainen van de
bekkenbodemspieren is veel subjectiever.

Het
juiste gebruik van de Perifit (of eerder de spieren) was niet altijd even
gemakkelijk. In het begin was het nog wat zoeken maar in mijn geval heb ik, na
zeer uiteenlopende resultaten bij de spelletjes, eerst met behulp van de
manuele modus leren voelen (met behulp van de visuele feedback) wat ik opspande
en ontspande. Hierna waren mijn resultaten bij de spelletjes veel constanter.

Het competitieve aan het ‘spel’ maakt dan weer dat ik meer
gemotiveerd was om te oefenen. Ik wilde steeds mijn score verbeteren. De
verschillende levels met steeds andere spelen maken dan weer dat het spel
uitdagend blijft en niet gaat vervelen.

Al bij al is de Perifit voor mij een goede aanvulling bij de
onmisbare sessies bij de kinesitherapeut waar je eigenlijk de basis leert om
zelf verder te kunnen.Aantal operaties in de bekkenbodem daalt spectaculair!

2019 Posted on Tue, January 01, 2019 17:20:01

Dalend aantal mesh-operaties in België daalt 20% op 3 jaar tijd!

Onlangs hadden we de implantfiles die massaal in de media kwamen. Duidelijk werd dat er de laatste decennia zeer veer problemen opduiken met implantaten en dat het zeer moeilijk is een evenwicht te vinden tussen medische innovatie, veiligheid van de patiënt en vaak commerciële belangen.
De bekkenbodemmatjes kwamen de afgelopen 10 jaar regelmatig in de media na ernstige complicaties bij patiënten, de onderzoeksreportage van Radar in Nederland die het probleem van de controle organenen in de EU aan het licht bracht, hebben heel wat in gang gezet.
Zo komt er zowel bij patiënten als bij artsen een grotere bewustwording omtrent de complicaties en de risico’s op langere termijn.
Onder druk van de media-aandacht schrapte minister De Block in 2015 tijdelijk de terugbetaling van de bekkenbodemmatjes.
Als vzw volgen we al enkele jaren deze operaties op en eindelijk is er belangrijk nieuws te melden, dankzij de moed van heel wat patiënten, de grotere bewustwording bij artsen en patiënten, zien we dat het aantal operaties met mesh in België fors daalt. Het gaat niet enkel over de daling bij de bekkenbodemmatjes (voor verzakkingsklachten en prolaps) maar ook het aantal slings (bandjes – TVTO en TVT voor urine-incontinentie) daalt.
We zien op 3 jaar tijd (2015 – 2017) een daling van 20% én deze daling zette zich ook sterk voort in het eerste semester van 2018.
We kunnen alleen maar duimen dat deze trend zich voortzet, er meer aandacht komt voor preventie, kinesitherapie en alternatieven voor polypropylene mesh.Trooper – Steun onze vzw!!!

2018 Posted on Sun, May 13, 2018 17:55:03

Als patiëntenvereniging is het niet makkelijk voldoende
middelen bij elkaar te krijgen zonder afhankelijk te zijn van commerciële
bedrijven. Omdat we onzeonafhankelijkheid heel belangrijk vinden, kan je onze
vzw op een andere manier steunen en het kost je niets.
Koop je af en toe online? Denk dan in de toekomst even aan ons en surf naar http://www.trooper.be/hoe-troopen
. Kies je favoriete webwinkel, bestel en onze vzw ontvangt automatisch een
percentje van jouw aankoop. We zouden het superfijn vinden als jullie op deze
manier onze vzw mee steunden! Dus vergeet niet te troopen!

Ben je nog niet helemaal mee of is het niet duidelijk, via dit filmpje wordt het zeker duidelijk!GDPR

2018 Posted on Sun, May 13, 2018 17:27:47

Privacyverklaring Bekkenbodemproblemen.be vzw

U kunt hier aangeven of onze vzw uw gegevens wel of niet mag bewaren. Indien u ervoor kiest om niet bewaart te worden, zal u niet langer onze nieuwsbrief ontvangen of andere communicatie. Wel kan u ons blijven volgen via Facebook, Twitter of onze website.

Onze vzw respecteert de privacywetgeving ter zake.Wat houdt dat in?

Hoe verzamelt onze vzw persoonlijke
gegevens?

VZW bekkenbodemproblemen.be verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf
aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen
of door ons aangevraagde dienst.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt onze vzw?
VZW bekkenbodemproblemen.be verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig
zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst.

Wanneer en waarom verwerkt onze vzw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:

indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;

of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst
te leveren (bv. uw e-mailadres om een enquête toe te sturen na deelname aan 1 van onze activiteiten);

of, indien het van publiek of legitiem belang is (bv.
bekendmaking op onze website van organisaties).

Hoe behandelt onze vzw persoonlijke
gegevens?

Gegevens van patiënten (bv. naam)
worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt

Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u
gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven
in de paragaaf hierboven):

Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere
nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te
bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven

We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële
doeleinden

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke
gegevens?

Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens?

U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact op
via info@bekkenbodemproblemen.be

U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die onze vzw over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens
laten verbeteren of verwijderen.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief
behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie.Verslag patiëntenbeurs handvat – Limburg april 2018

2018 Posted on Sun, May 13, 2018 16:57:39

Handvat
Limburg (samana)

Patiëntenbeurs
in Greenville.

Op zaterdag 21 april waren
we aanwezig met een info-standje op de gratis trefdag voor mensen met een
chronische ziekte of beperking. Op de infomarkt lieten nog andere
patiëntenorganisaties en zelfhulpgroepen je kennismaken met hun aanbod en
werking.

Er was ook een
gevarieerd programma van infosessies en workshops, kon je het boeiende
mijnverleden ontdekken, sportieve momenten beleven en leerde je het aanbod van
professionele zorgpartners kennen.

Het was een zonnige
dag en de opkomst was niet zo massaal als gehoopt. Maar we hebben toch heel
veel dames en enkele heren aan onze infostand mogen ontvangen.

We kregen vragen
omtrent incontinentiemateriaal, het incontinentie-ondergoed werd ontdekt, voor
velen was het nieuw.

Ook kregen we vragen of we
geen folders hadden
met daarin
bekkenbodemspieroefeningen
.
Of we een kinesiste kennen die in
Limburg actief
is en haar kon helpen?
De folders hebben we niet, maar we hebben wel de dames doorverwezen naar de
websites van Pelvired en Bicap, om
hun dichtstbijzijnde bekkenbodemkinesiste te vinden. We vernamen nog dat er
dames zijn die bij een niet gespecialiseerde kinesiste (pelvische) gaan, en
waarbij de patiënten getuigen dat de oefeningen hen niet geholpen hebben.
We wijzen er steeds op dat er best onder begeleiding
van een kinesiste pelvische re-educatie
aangeleerd wordt om oefeningen te
doen. Zelf oefenen via een standaard oefenblad verkeerd kan werken want dat bij
iedere vrouw het soms anders aangepakt moet worden. Bv. Te strak aangespannen
bekkenbodem zal weer andere oefeningen vergen dan een te zwakke….enz. Dan
begrepen de mensen die ons de vragen stelden toch beter het waarom…

We kregen ook van een patiënte met bekkenbodemproblemen heel goede
informatie mee.

Ze behandelde de geïrriteerde huid van de billen (door urine en stoelgangverlies)
met volgende crèmes:

Cavilon crème legt een bariere en herstelt de huid

Calmoseptine (via UZ Leuven)

Door de pijn bij het zitten heeft ze ook gezorgd naar goede
oplossingen om haar comfort te verbeteren. Voor het fietsen extra vering onder
haar zadel laten aanbrengen.
Voor het zitten heeft ze een zitschelp van :Backjoy Sit Smart.

Zo hebben toch weer vele bb-patiënten hopelijk de juiste
informatie gekregen, en kunnen ze via onze kaartjes 1 op 3… vrouwen onze
website verder verkennen, en nog meer informatie terugvinden.

Bedankt aan Natascha voor de informatie die wij van haar mochten
ontvangen, ze is speciaal nog eens teruggekomen om het materiaal te tonen.

We ontmoetten daar ook de vereniging voor mensen met het
blaaspijnsyndroom: ICPB Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging België. Zo
hebben we binnenkort ook samen met hen een vergadering. (Meer volgt in een
later verslag)

Wederzijds info uitwisselen en nuttige tips geven en krijgen, daar
dient een patiëntenorganisatie toch voor! Het was weer een fijne dag met
aangename kennismakingen en ontmoetingen.Infoavond bekkenbodemproblemen 17jan2018 te Haasdonk

2018 Posted on Sat, February 24, 2018 18:16:22

Info-avond rond bekkenbodemproblemen (Karin De Boom)
op 17-01-2018 door KVLV Haasdonk

Korte samenvatting en enkele
reacties van deelnemers:

Woensdagavond werden er “hopelijk
zoveel mogelijk vrouwen” verwacht op de eerste vergadering van het nieuwe jaar.
Normaal zijn er rond de twintig dames aanwezig maar nu waren er boven
verwachting meer dan 40 ingeschreven op de startvergadering met als thema: 1 op
3 vrouwen en alle aspecten van de mogelijke bekkenbodemproblemen.

Karin De boom (kinesiste
pelvische reëducatie) Heeft de voordracht weer prima gedaan. Ze kreeg het voor
mekaar om alle dames heel stil, geïnteresseerd en aandachtig de uiteenzetting
te laten volgen.
De powerpoint op de achtergrond gaf een duidelijk idee hoe de bekkenbodem ineen
zit, en zithouding op toilet eruit ziet,..

De links naar de
bekkenbodemverenigingen Bicap-pelvired
zijn op de PP vermeld zodat de aanwezigen de weg vinden om een gespecialiseerde
kinesiste te vinden.

Enkele reacties:

*Amai het was stil in de zaal

*Heel interessant onderwerp

*Ik wist niet dat ik een
bekkenbodemspier had

*De kinesiste gaf dit heel goed
en ze komt heel vertrouwelijk over

*Als ik een bekkenbodem kinesiste
nodig heb wil ik zeker naar haar gaan

*grote opkomst, het is een
onderwerp dat aanspreekt

Bedankt aan de afdeling en het bestuur van KVLV Haasdonk /de
voorzitster Nicole Van Royen

om de infoavond te organiseren.Next »