Blog Image

Bekkenbodemproblemen & chronic pelvic pain

Over ons - About us

Artikels en weetjes over bekkenbodemproblemen & chronische pelvische pijn.

Onze patiëntenvereniging aan het woord op het Nationaal Congres Nationaal congres van de Koninklijke Belgische vereniging voor Gynaecologie en Verloskunde – 7 oktober 2017

2017 Posted on Sun, November 12, 2017 17:48:32

Op 7 oktober 2017
hadden we de eer en het genoegen om onze vzw voor te stellen op het Nationeel
congres van de Koninklijke Belgische vereniging voor gynaecologie en
verloskunde in Terhulpen (Brussel).
Zowel voor de beroepsvereniging als voor onze vzw een mijlpaal, want voor het
eerst kreeg een patiëntenvereniging het woord en kregen we een forum om het
perspectief van patiënten toe te lichten. Het werd een heel leerrijke dag met
veel nuttige contacten en vooral ook heel wat fijne reacties.
We zijn dan ook
zeer blij met deze realisatie en de goede samenwerking met de VVOG.

Een stukje van onze presentatie ‘complications after surgery: a patients perspective’
https://youtu.be/INUHZg6ovcMVerslag symposium 15 jaar patiëntenrechten (6 oktober 2017)

2017 Posted on Sun, November 12, 2017 17:31:48

vrijdag 06-10-2017

Symposium 15 jaar patiëntenrechten: tijd voor
(r)evolutie.

Provinciehuis Vlaams Brabant

Provincieplein 1 Leuven.

Vertegenwoordigers vzw Bekkenbodemproblemen.be: Ludwina
Aarts, Dany Maes, Dora De Wilde

Om 13.00 werden we onthaald met een kopje koffie-thee of
iets fris.

Om 13.30 startte het symposium met een verwelkomingswoord
door de directeur van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP): Ilse Weeghmans

De getuigenis en
ervaring van Elke over haar rechten als patiënt: (lees haar verhaal via link)
http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/boekjegetuigenissen_finaal2.pdf

Leerde ons dat dialoog belangrijk is voor je herstel.

Zo ondervond ze dat er een foute en verkeerde diagnose op de verslagen in “haar
moeizaam opgevraagde dossier” stonden.
Dit werd in een later stadium gecorrigeerd en verontschuldigingen werden
aangeboden, maar de emotionele schade is daardoor niet gecompenseerd.

Ze heeft gelukkig een ombudsdienst gevonden waar ze haar
ware verhaal kon doen

Wat Elke opmerkt:

·
Dat het statuut van ombudsdienst verbonden aan
een ziekenhuis of instelling (voor haar) twijfelachtig is.

·
Dat er dringend een gelijkwaardige behandeling
moet zijn tussen de actoren: zorginstelling –arts –psychiaters
-zorgverstrekkers en de patiënt zelf!

Minister Jo
Vandeurzen: Organisatie van het klachtrecht binnen de eerstelijns
gezondheidszorg

De Charter voor de patiëntenrechten is opgesteld door prof
medisch recht: Herman Nijs
De gezondheidszorg is versnipperd tussen Vlaamse en federale overheden en
bevoegdheden waarbij
de ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg trachten een kwaliteitsbeleid na
te streven.
Maar waar ook de patiënt de weg kwijtraakt om de juiste instantie te vinden.(zo
blijkt ook uit het verder verloop van de dag)
De nadruk in het pleidooi viel op de woorden: samenwerking – klachten beheren-
samen…

Susanne Op de
Beeck: Aanbevelingen wet patiëntenrechten.
In 2002 is de wet ontstaan.
Aanbevelingen werden gemaakt door middel van vragenlijsten en afname van enquêtes,
denkdagen werden georganiseerd, knelpunten werden aangehaald door de patiënt en
verenigingen.

Er is nog steeds weinig kennis over deze wet en slechts 1 op
5 weet van het bestaan af.
1 op 10 pt. is lid van patiëntenvereniging.

De bekendmaking van de wet is een rol voor alle
stakeholders. Waarbij anno 2017 vooral aandacht wordt besteed aan samenwerken
en informeren.

Enkele cijfers in beeld (na meerkeuzevragen en daarop
volgende stemronde door alle aanwezigen)

Een overduidelijke meerderheid van stemmen waren het eens
met volgende stellingen:

·
Alle zorgverleners moeten de patiëntenrechten
naleven

·
Welzijnswerkers moeten de patiëntenrechten
naleven

·
Pt. denkt niet in bevoegdheden en de stelling
dat: Vlaamse en federale overheid moeten samenwerkingsakkoorden afsluiten zodat
patiënten en clienten dezelfde rechten hebben

·
Recht op voorafgaande zorgplanning moet in de
wet opgenomen worden

·
Elke pt. heeft recht op tijd en een luisterend
oor van een zorgverlener om stil te staan bij zijn levensdoelen

·
Het recht op inzage in je dossier moet
afdwingbaar worden gemaakt

·
Een pt. moet thuis de verschillende
behandeloptie’s (met voor- en nadelen) kunnen nalezen, zodat de pt. een
weloverwogen keuze kan maken

·
Pt. moeten op voorhand geïnformeerd worden over
de basistarieven van elke zorgverlener

·
Positieve en negatieve ervaringen van pt. moeten
ingebed worden in een kwaliteitsbeleid (en zo leiden tot kwaliteitsverbetering)

·
Het klachtrecht moet regionaal georganiseerd
worden en met 1 toegangspoort

·
Als bemiddeling en/ of behandeling door andere
instanties faalt, moet er een volgende stap komen

Debat Klachtrecht met verschillende actoren uit de
gezondheidszorg

Het debat werd gemodereerd door Guy Tegenbos.
Het werd een mooi debat waarbij een brede waaier aan items aan bod kwam.
Door de enorme evolutie en technologie (denk maar aan elektronisch
patiëntendossier…) en het veranderende zorglandschap is er nood aan het
aanpassen van de wet patiëntenrechten.
Als pat. klachten hebben moet dit niet steeds gezien worden als aanklacht maar
kan dit bijdragen aan de kwaliteit van de zorg. Evaluatie van de klacht kan
leiden tot een betere zorg…

Peter Degadt (gedelegeerd bestuurder zorgnet-ICURO

Hilde Deneyer (voorzitter overleg zelfstandige
zorgverstrekkers binnen de federale Vrije beroepen, algemeen directeur Vlaams
Apothekers Netwerk)

Pedro Facon (directeur Generaal Gezondheidszorg bij FOD
Volksgezondheid

Benoit Morres (adviseur patiëntenmateries, kabinet Maggie De
Block)

Caroline Verlinde (Adjunct kabinetschef Zorg, Jo Vandeurzen)

Roel Van Giel (voorzitter Domus Medica)

Een uitgebreid verslag zal in de volgende nieuwsbrief van
het Vlaams Patiëntenplatform te lezen zijn.

Wat wij zeker
onthouden hebben is dat Peter Degadt volgende opmerking maakte:

Verzekeringsmaatschappijen zijn een grote problematiek in
het verwerkingsproces voor de patiënt als er medische schade is. De arts mag geen sorry zeggen, het is
zo opgedragen door de verzekeringsmaatschappij! Dit zorgt nog voor een heftig
debat heeft Peter Degadt verzekert!
Wij hebben ons kandidaat gesteld om hieraan deel te nemen.

Meer op volgende link: http://vlaamspatientenplatform.be/persberichten/persbericht-vpp-15-jaar-patientenrechten-tijd-voor-revolutie20 januari 2018 – Bekkenbodemdag in Nederland!

2017 Posted on Sun, November 12, 2017 17:14:02

Ook onze noorderburen in Nederland zitten
niet stil als het aankomt op het vlak van bekkenbodemproblemen en netwerken met
beroepsverenigingen, professionals, patiëntenverenigingen enzovoort.
Zoals in het verleden biedt de organisatie Bekkenbodem4all een zeer interessante
mix van sprekers en standhouders, zeker de moeite waard om een bezoek te
brengen dus!

Leden van onze vzw Bekkenbodemproblemen.be krijgen ook de reductieprijs als ze zich voor 6
december inschrijven! Voor 6 december de prijs van 13,5 € ipv 16€ met
vermelding “lid vzw BBP” Inschrijven kan via volgende link: https://bekkenbodem4all.nl/bekkenbodemdag-2018/aanmelden/

Meer informatie over het programma, kan je
hieronder terugvinden!
https://bekkenbodem4all.nl/bekkenbodemdag-2018/
https://bekkenbodem4all.nl/bekkenbodemdag-2018/over-organisatoren/
https://bekkenbodem4all.nl/bekkenbodemdag-2018/programma/Vergadering VVUVZ 17 oktober 2017

2017 Posted on Sun, November 12, 2017 16:59:45

Op 17 oktober 2017 waren we te gast op de vergadering van de VVUVZ (Vlaamse Vereniging voor Urologische Verpleegkundigen en aanverwante Zorgverleners)
Zoals gewoonlijk een zeer interessante agenda, waar we jullie graag mee laten kennismaken.

Partners ontmoeten die hetzelfde doel
voor ogen hebben en die samenwerken aan een betere en kwalitatieve
gezondheidszorg, dat is het doel van deze vergadering. Ditmaal rond de problemen die kunnen ontstaan in en rond de
bekkenbodem.

Zo willen we u nog eens kennis laten maken met de vereniging van
vrijwilligers voor mannen die in hun leven geconfronteerd worden met
prostaatkanker en voor hun partners. Momenteel actief in West-Vlaanderen. http://think-blue-vlaanderen1.webnode.nl/

Kirsten Antonsen Projectleider Inco/Web (thuiszorgwinkels) brengt ons op de hoogte van de
online mogelijkheden op hun website : https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/detail/discrete-zekerheid/incontinentie-bij-vrouwen
Zo vertelde Kirsten ons het volgende: De nieuwe website biedt een aantal
interessante tools voor de leden van jullie vereniging. Zo vindt men op diverse
plaatsen een link naar onze advieswijzer waarbij mensen in maximum 6 vragen bij
een selectie van producten uitkomen die het best passen bij hun
problematiek. Met 1 druk op de knop kunnen zij van deze producten ook
stalen bestellen die gratis thuis geleverd worden. Zeker voor mensen die het moeilijk
hebben om over hun probleem te praten, is dit een makkelijke stap omdat alles
anoniem verloopt en in een discrete verpakking geleverd wordt. Ook voor
de mensen die twijfelen of zij wel het juiste product gebruiken, is dit een
zeer handig hulpmiddel.

Wij hebben over de 60 winkels verspreid
ook een team van 22 incospecialisten waarbij mensen op afspraak te rade kunnen
gaan. Een gesprek vindt dan plaats in een afgesloten en discrete
ruimte. Deze afspraken kunnen ook ingepland worden via de website.
Vb. Men kiest de winkel waar men een afspraak wil en vervolgens selecteer je
“specialist incontinentiezorg”.

We hebben ook steeds een luisterend oor
naar suggesties om onze website nog te verbeteren en beter te laten aansluiten
op de wensen van patiënten. Aarzel dus zeker niet om ons tips door te
geven. Of indien u zeer specifieke producten zoekt,
zijn wij steeds bereid om mee te helpen zoeken.
Een
eerste stap in een mooie samenwerking tussen onze organisaties.

Het was weer een zeer boeiende avond, met nuttige contacten! Bedankt aan de VVUVZ en Think Blue!Praten over seksuele problemen met een arts – het taboe doorbroken

2017 Posted on Sun, November 12, 2017 16:48:51

Bekkenbodemproblemen zorgen voor sommige patiënten ook voor seksuele problemen. Deze problemen aankaarten bij je arts, is nog een stap moeilijker. We vroeger aan Dr. Jasper Verguts, welke raad hij patiënten graag meegeeft.

Prolaps kan gepaard gaan met seksuele problemen zoals
moeilijke penetratie of pijn bij betrekkingen. Ook na een operatie voor prolaps
kunnen seksuele problemen de kop opsteken. Seksuele problemen zijn vaak een
deel van de algemene problematiek naast o.a. zwaartegevoel, incontinentie of
stoelgangsproblemen. Het bespreekbaar maken van deze problemen is dus van groot
belang om de ernst van de zakking in kaart te brengen.

Seksualiteit is een evident gegeven bij mensen, maar het
vinden van de juiste woorden is soms een euvel dat dit moeilijk bespreekbaar
maakt. Het aanreiken van enkele neutrale termen kan de discussie soms
opentrekken. Woorden en zinnen die ik vaak gebruik zijn: “betrekkingen”, “pijn
in de diepte”, “pijn aan de buitenkant” of “pijn afhankelijk van de houding”.
Het gebruik van vulgariserende taal kan het gesprek soms duidelijker maken als
dit nodig zou zijn. Belangrijkste aspect in het verhaal is uiteraard de
vertrouwensband met uw arts. Artsen zijn opgeleid om de verschillende problemen
van aandoeningen te bekijken en zouden dus vertrouwd moeten zijn met seksuele
problemen die prolaps met zich mee kan brengen. U mag dit steeds altijd zelf
ter sprake brengen, maar indien er geen problemen zijn kunt u dit ook gewoon
spontaan vermelden: “bij betrekkingen zijn er geen problemen”.De behandeling van erosie bij mesh

2017 Posted on Mon, September 18, 2017 20:42:31

Behandeling van “erosie”

Wat we vaak een “erosie” noemen, is het niet (meer) bedekt
zijn van de mesh door een bedekkende laag, meestal slijmvlies zoals de vagina.

Een erosie komt meestal tot stand door een slecht genezen
van de wonde door bvb te weinig zuurstof van het slijmvlies (necrose) of door
een infectie. Indien de mesh onbedekt blootgesteld wordt aan de buitenlucht zal
deze steeds gaan infecteren. Een behandeling met (lokale) antibiotica is dus
steeds een eerste vereiste. Indien de mesh en het onderliggende weefsel te veel
besmet zijn kan het nodig zijn hiervoor antibiotica te krijgen via een infuus.
De geïnfecteerde mesh dient dan best ook verwijderd te worden (deels of
volledig) om zo de infectie volledig weg te krijgen.

Bij kleine erosies kan een lokale behandeling vaak voldoende
zijn om het defect te genezen. Een behandeling met antibiotische zalf (bvb
Dalacin crème) in combinatie met een zalf die de slijmvliezen herstelt (bvb
Aacifemine crème), kan over een periode van enkele weken tot enkele maanden het
defect sluiten.

Indien de erosie niet geneest, is uitsnijden aangewezen om
de (geïnfecteerde) mesh deels of volledig te verwijderen. Bij de ingreep zal uw
arts de wondranden zuiver maken en de mesh ver genoeg wegnemen in de hoop dat de
wonde dicht zal blijven.

Het ondersteunende effect van de mesh kan door de ingreep
soms verminderd worden.

Dr. Jasper Verguts, MD, PhDInfo-avond bekkenbodemproblemen Zwijndrecht 20/9/2017

2017 Posted on Mon, September 18, 2017 20:31:18

KVLV (2070) Zwijndrecht nodigt u uit:
op woensdagavond 20-09-2017. Om 19.30u.
In de cafetaria van “Houtmere”.
Prijs, leden €5, Z-pas €2,5, niet leden €7,5.


Afbeelding niet goed leesbaar, klik dan hier….Verslag patiëntennamiddag juni 2017

2017 Posted on Tue, August 01, 2017 22:04:42

Patiëntennamiddag-huiskamerbijeenkomst 17 juni 2017.

Zaterdagnamiddag werden leden van de vzw
bekkenbodemproblemen ontvangen in een huiselijke sfeer. Na de ontvangst werd er
gezorgd voor koffie – thee – water en huisgemaakt gebak.

Intussen kon Iedere aanwezige zich (indien gewenst)
voorstellen en hun verhaal doen en de gesprekken kwamen vlot op gang.

Er is zoveel er- en herkenning in de problemen die we
tegenkomen en wat ons opvalt, is dat iedereen toch zoekt naar goede manieren om
klachten te verlichten.De ervaringen werden vlotjes uitgewisseld, en tips
werden onderling gedeeld.

Ogenschijnlijke
intieme en gênante onderwerpen, zijn voor vrouwen en ook mannen in een groep
met dezelfde klachten, veel gemakkelijker om over te praten.

Wat ons “hindert en
klachten geeft”, maar ook wat ons “helpt” om het weer wat leefbaar te maken.

De klachten en oplossingen die voorbij kwamen:

·
problemen met stoelgang maken en als oplossing #
soorten water die stoelgang bevorderen- voedingstips of laxeermiddelen…

·
bekkenbodempijn- zit pijn – pijn bij intimiteit
en tips hoe men hiermee omgaat.

·
Ontbreken van orgasme na een ingreep met mesh-sling
voor incontinentie en hoe deze dame geholpen werd…

Kortom kostbare tips voor de aanwezigen en de moeite om mee
naar huis te nemen.

Wat we nu in het bijzonder voorbij zagen komen was de
intieme getuigenis van een dame die na haar tvt ingreep voor incontinentie
problemen kreeg met het krijgen van een orgasme.

Het koppel heeft ons waardevolle informatie aangereikt door
hun ervaring met ons te delen en ook door de bron van hun zoektocht naar een
oplossing mee te geven.

Het begin van hun
oplossing was (een zeldzame) studie van een Nederlandse urologe rond:

: Female sexual function and urinary
incontinence

Milou D. Bekker
(In een volgende nieuwsbrief meer hierover)

Dit proefschrift werd met hun gespecialiseerde kinesiste-
accupunctuur gedeeld en zij heeft het op haar beurt ook aandachtig bestudeerd.
De dame in kwestie was na drie behandelingen accupunctuur opnieuw in staat tot het
krijgen van een orgasme.
Het heeft meer dan een jaar geduurd eer mevrouw tot deze uiteindelijk “zelf
gezochte” oplossing is gekomen. Niet aangereikt door medische professionals.
Maar ontstaan door “een niet opgeven” en “zich niet neerleggen na de ernstige
complicatie van chirurgie met mesh”.
Opnieuw beter worden daar heeft men
alles voor over.

Waar we unaniem mee eens waren op deze ontmoeting was:

ü dat
er bij gynaecologen en urologen te weinig tot geen aandacht is, voor de
seksuele beleving na de ingreep voor incontinentie of prolaps.

ü Dat
er bij niemand van ons ooit een vraag door de behandelende arts rond seksuele
beleving werd gesteld.

ü Dat
er door de patiënt ook moeilijk spontaan over gepraat wordt met je arts.

ü Dringend
meer aandacht en preventie en bespreekbaar maken van dit probleem is nodig.

Dank voor uw aanwezigheid en de fijne gesprekken en tot een
volgende patiënten ontmoeting, of liever gezegd huiskamerbijeenkomst.Next »